Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening - NARF - er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Norsk Arbeidsrettslig Forening er et faglig forum som først og fremst har som siktemål å ta opp aktuelle og viktige arbeidsrettslige spørsmål til diskusjon i åpne medlemsmøter. Siden starten i 1981 har foreningen holdt mer enn 250 slike møter i ulike former, med norske og utenlandske foredragsholdere og påfølgende debatt. Du finner mer om foreningens møter, møteformer og tidligere møter m.v. på vår Møteside.

Norsk Arbeidsrettslig Forening utgir dessuten en skriftserie, Arbeidsrett og arbeidsliv. Skriftserien ble startet i 2003 og er hittil utkommet med fem bind. Arbeidsrett og arbeidsliv har som formål å være en publiseringskanal for kvalitetssikrede bidrag til faglitteraturen, først og fremst som et supplement til de ordinære tidsskriftene og som et forum for litt større arbeider. Du finner mer om skriftserien og de arbeidene som er utkommet, på siden for Arbeidsrett og arbeidsliv.

NARF er først og fremst en forening som retter seg mot det nasjonale fagmiljøet på arbeidsrettens område. Båndene mellom arbeidsrettsordningene i de nordiske landene er imidlertid nære, og NARF har et samarbeid med arbeidsrettsforeningene i Danmark, Finland og Sverige, som blant annet har resultert i flere nordiske arbeidsrettslige møter. Norsk Arbeidsrettslig Forening er dessuten siden 1981 tilsluttet The International Society for Labour and Social Security Law, som er en verdensomspennende forening for faglig kontakt og kunnskapsutveksling på fagområdet. Se mer om dette under Internasjonalt.

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as