Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Arbeidsrett og arbeidsliv

Norsk Arbeidsrettslig Forening utgir en egen skriftserie, Arbeidsrett og arbeidsliv, som ble startet i 2003. Arbeidsrett og arbeidsliv
har som formål å være en publiseringskanal for kvalitetssikrede bidrag til
faglitteraturen, først og fremst som et supplement til de ordinære
tidsskriftene og som et forum for litt større arbeider. Gjennom årene har
Arbeidsrett og arbeidsliv publisert en rekke viktige bidrag til den
arbeidsrettslige faglitteraturen.

Serien gis ut i bind à ca. 240-350 sider. Hvert bind består av flere hefter;
heftene kommer ut løpende uten forhåndsbestemt frekvens og kan
variere i omfang. Samlet innholdsfortegnelse for hvert bind gis ut med siste
hefte i det enkelte bind. Arbeidsrett og arbeidsliv distribueres fritt til Norsk Arbeidsrettslig Forenings medlemmer. Andre kan tegne abonnement, se nærmere på siden om abonnement.

Tidligere utgivelser er fritt tilgjengelige gjennom NARFs nettsider, men bare i begrenset utstrekning i tid. Se nærmere på siden for Publiserte arbeider.

Redaksjon - kontakt om bidrag

Skriftserien ledes av en redaksjon som består av

  • Professor Stein Evju (redaktør/ansv.)
  • Advokat Jon Gisle (red.sekr.)
  • Advokat Hans Chr. Monsen
  • Advokat Elisabeth Stenwig
  • Advokat Eli Aasheim

Redaksjonen kan kontaktes ved henvendelse til

Stein Evju tlf.: 22 85 93 25, stein.evju@jus.uio.no,
eller
Jon Gisle tlf. 48 12 27 40, jon@arbeidsrettsadvokatene.no

Redaksjonen mottar gjerne kortere eller lengre artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser. Manuskripter mottas helst elektronisk, som vedlegg til e-post, og kan sendes redaktøren eller redaksjonssekretæren (se adresser ovenfor). Arbeidsrett og arbeidsliv mottar både juridisk og samfunnsvitenskapelig stoff, og såvel norske som andre nordiske bidrag.

Alminnelige retningslinjer for utformning av manus, henvisninger, m.v., finnes her. Mer utførlige opplysninger om formatering, foretrukket henvisningsteknikk og annen informasjon om skriftlig fremstilling, utformning av manuskripter m.m. kan fås ved henvendelse til redaksjonen.

Artikler antas etter fagfellevurdering (ekstern "refereeing", eventuelt intern vurdering). Kortere bidrag, kommentarer, m.v., er gjenstand for redaksjonell vurdering.

Arbeidsrett og arbeidsliv er et ideelt tiltak i Norsk Arbeidsrettslig Forenings regi, og det gis ikke honorar for bidrag som antas, men forfattere får 10 - 30 frieksemplarer av det heftet der et bidrag er trykket.

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as