Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Arbeidsrett og arbeidsliv - abonnement

Arbeidsrett og arbeidsliv gis ut i bind à ca. 240-350 sider. Hvert bind består av flere hefter; heftene kommer ut løpende uten forhåndsbestemt frekvens og kan variere i omfang. Samlet innholdsfortegnelse (indeks) for hvert bind gis ut med siste hefte i det enkelte bind.

Arbeidsrett og arbeidsliv distribueres kostnadsfritt til medlemmer av Norsk Arbeidsrettslig forening.

Andre kan tegne abonnement, som må tegnes for et helt bind og koster kr. 350,-. Abonnementstegning skjer ved henvendelse til redaksjonen, skriftlig, pr. e-post narf@arbeidsretten.no, eller pr. telefon 22 85 93 25 (Stein Evju), eller ved å innbetale riktig sum - merket "Abonnement ArA" til

Konto nr. 6011.05.46435

Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsrettsgruppen - Stein Evju
Institutt for privatrett
Postboks 6706 St. Olavs pl.
0130 OSLO

For betaling fra utland , bruk IBAN-kontonummer og bankkode:
IBAN nr: NO13 601100546435
BIC/SWIFT: NDEANOKK

Eldre hefter eller bind kan kjøpes så lenge lageret rekker, og kan bestilles fra samme adresse. Prisen pr. hefte er kr. 200,-.

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as