Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Arbeidsrett og arbeidsliv

Norsk Arbeidsrettslig Forening utgir en egen skriftserie, Arbeidsrett og arbeidsliv, som ble startet i 2003. Arbeidsrett og arbeidsliv
har som formål å være en publiseringskanal for kvalitetssikrede bidrag til
faglitteraturen, først og fremst som et supplement til de ordinære
tidsskriftene og som et forum for litt større arbeider. Gjennom årene har
Arbeidsrett og arbeidsliv publisert en rekke viktige bidrag til den
arbeidsrettslige faglitteraturen.

Serien gis ut i bind à ca. 240-350 sider. Hvert bind består av flere hefter;
heftene kommer ut løpende uten forhåndsbestemt frekvens og kan
variere i omfang. Samlet innholdsfortegnelse for hvert bind gis ut med siste
hefte i det enkelte bind. Arbeidsrett og arbeidsliv distribueres fritt til Norsk Arbeidsrettslig Forenings medlemmer. Andre kan tegne abonnement, se nærmere på siden om abonnement.

Tidligere utgivelser er fritt tilgjengelige gjennom NARFs nettsider, men bare i begrenset utstrekning i tid. Se nærmere på siden for Publiserte arbeider.

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as