Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Bli medlem i NARF

Medlemskap i Norsk Arbeidsrettslig Forening er åpent for enhver som interesserer seg for arbeidsrett og arbeidsliv.

Vi har ikke noe eget skjema for innmeldelse; det er unødvendig tungvint. Det er tilstrekkelig med en e-post til foreningens adresse, eventuelt en skriftlig beskjed på et møte, e.l. Det som er viktig, er at vi får kontaktopplysninger - i to deler:

For alminnelig kontakt, innkallelser til møter, osv., trenger vi en e-postadresse.
Dessuten trenger vi en postadresse som hefter av Arbeidsrett og arbeidsliv skal sendes til.

Dette gjelder både for personlige medlemmer og for støttemedlemmer. I foreningens vedtekter § 3 er disse to medlemskategoriene beskrevet slik:
"Som personlige medlemmer kan opptas jurister og andre som har interesse for arbeidsrettslige spørsmål og foreningens formål. Som støttemedlemmer kan opptas organisasjoner og institusjoner [herunder firmaer] hvis virksomhet eller formål har forbindelse med arbeidsretten."

Medlemskontingenten er p.t.
kr. 200,- pr. år for personlige medlemmer
kr. 750,- pr. år for støttemedlemmer
Kontingenten inkluderer fri tilsendelse av Arbeidsrett og arbeidsliv etterhvert som hefter utkommer.

Kontingent for vedkommende år fastsettes av årsmøtet, vanligvis i april-mai, og det sendes da ut varsel om innbetaling.

For nye medlemmer som kommer til etter dette, vil innbetalingsvarsel bli sendt (pr. e-post) sammen med bekreftelse av registrert innmeldelse.

HUSK:
Det er avgjørende viktig at du gir beskjed til foreningen hvis e-postadresse eller postadresse blir forandret. Hvis vi ikke får beskjed om endringer, kan det føre til at vi ikke finner frem til deg, og det betyr at du vil blir strøket som medlem.

Dette gjelder både gamle og nye medlemmer.

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as