Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Internasjonalt

Norsk Arbeidsrettslig Forening er tilsluttet the International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) som nasjonal seksjon av ISLSSL.

The International Society for Labour and Social Security Law ble etablert i Brussel i 1958 gjennom en sammenslutning av the International Congresses of Labour Law (Trieste, 1951, og Genève, 1957) og the International Society for Social Law (stiftet i São Paulo i 1954).

ISLSSL er en rent faglig-vitenskapelig organisasjon som har som formål å fremme studier av arbeidsrett og sosialforsikringsrett på nasjonalt og internasjonalt plan, fremme utveksling av idéer og kunnskap fra et komparativt perspektiv, og å fremme samarbeid mellom akademikere og praktikere innenfor det arbeidsrettslig og sosialforsikringsrettslige området.

ISLLSS arrangerer regelmessige kongresser der faglige spørsmål tas opp til diskusjon. Hvert tredje år avholdes en verdenskongress (Jerusalem 2000, Montevideo 2003, Paris 2006, Sydney 2009). Den XXth World Congress holdes i Santiago de Chile 2012.

Det holdes også regionale kongresser i Asia, Amerika og Europa. Den første europeiske regional kongressen ble arrangert i Szeged, Ungarn i 1984. Senere er det holdt Europa-kongresser gjennomgående hvert tredje år (VIIth Congress Stockholm 2002, VIIIth Congress Bologna 2005, IXth Congress Freiburg 2008). Den Xth European Congress finner sted i Sevilla 2011.

Se mer om the International Society for Labour and Social Security Law, foreningens statutter, tidligere kongresser, m.v. på ISLSSLs hjemmesider. [http://www.asociacion.org.ar/ISLLSS/ingles/index_ing.htm ]

Norsk Arbeidsrettslig Forening er tilsluttet ISLSSL siden NARFs stiftelse i 1981. Som nasjonal seksjon har NARF sete i ISLSSLs Executive Committee. Stein Evju har representert NARF i the Executive Committee siden 1981.

Nordisk

Norsk Arbeidsrettslig Forening samarbeider med Arbetsrättsportalen [= http://arbetsratt.juridicum.su.se/default.aspx ], som er et felles nordisk nettsted for arbeidsrettslig informasjon om nyheter på nasjonalt og internasjonalt nivå, inkludert EU/EØS, pågående forskningsprosjekter og for publisering av faglige arbeider. Eksempelvis kan forfattere legge ut sine bidrag til NARFs skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv på Arbetsrättsportalen.

NARF samarbeider også med Dansk Forening for Arbejdsret [= http://www.danskforeningforarbejdsret.dk/ ] og Arbetsrättsliga föreningen (Sverige), og med det finske arbeidsrettslige miljøet gjennom akademiske kontakter og den finske Arbetsdomstolen, Työtuomioistuin. [ = http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/18417.htm]

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as