Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Medlemstilbud fra Universitetsforlaget

Som medlem i Norsk Arbeidsrettslig forening får du 20 % rabatt på juridiske tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Tilbudet er begrenset til privatpersoner. Som privatperson får du også elektronisk tilgang til det eller de aktuelle juridiske tidsskrifter som du abonnerer på gjennom idunn.no.

Les mer om tidsskriftene på www.universitetsforlaget.no.

Spørsmål rettes til abonnement@universitetsforlaget.no.

Følgende tidsskrift inngår i ordningen (pris per år etter at rabatten er trukket fra).

Arbeidsrett - kr. 700, Tidsskrift for rettsvitenskap - kr. 799, Lov og rett - kr. 1175, Jussens Venner - kr. 839, Skatterett - kr. 1007, Praktisk Økonomi og Finans - kr. 751.

Send e-post med ønsket tidsskrift til abonnement@universitetsforlaget.no.

Husk å oppgi navn, fakturaadresse og at du er medlem i Norsk Arbeidsrettslig forening!

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as