Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Last ned

/share/mime/pdf.gifVedtekter
(vedtekter.pdf, 12kB)

Om Norsk Arbeidsrettslig Forening


Norsk Arbeidsrettslig Forening - NARF - er et forum for faglig diskusjon og kunnskapsutvikling. Foreningen er åpen for enhver som har interesse for arbeidsrettslige spørsmål, både jurister og andre. NARF er lokalisert i Oslo og har hovedtyngden av sine medlemmer i Østlandsområdet, men med omkring 600 medlemmer totalt (2011) er foreningen representert også i mange andre deler av landet. Foreningens møtevirksomhet er likevel konsentrert til Oslo-området. Et viktig kjennetegn ved NARF er at foreningen er uavhengig og upolitisk. Foreningen skal ikke ta standpunkt til eller treffe vedtak om arbeidsrettslige og rettspolitiske spørsmål. Synspunkter kan brytes i diskusjonene i foreningens møter, men foreningen tar ikke selv noen stilling til diskusjonsspørsmål. Foreningen har medlemmer både fra forvaltning og privat virksomhet og fra såvel arbeidstakerorganisasjoner som arbeidsgiverorganisasjoner.


Les mer...

Kontakt oss