Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Last ned

/share/mime/pdf.gifVedtekter
(vedtekter.pdf, 12kB)

Om Norsk Arbeidsrettslig Forening


Norsk Arbeidsrettslig Forening - NARF - er et forum for faglig diskusjon og kunnskapsutvikling. Foreningen er åpen for enhver som har interesse for arbeidsrettslige spørsmål, både jurister og andre. NARF er lokalisert i Oslo og har hovedtyngden av sine medlemmer i Østlandsområdet, men med omkring 600 medlemmer totalt (2011) er foreningen representert også i mange andre deler av landet. Foreningens møtevirksomhet er likevel konsentrert til Oslo-området. Et viktig kjennetegn ved NARF er at foreningen er uavhengig og upolitisk. Foreningen skal ikke ta standpunkt til eller treffe vedtak om arbeidsrettslige og rettspolitiske spørsmål. Synspunkter kan brytes i diskusjonene i foreningens møter, men foreningen tar ikke selv noen stilling til diskusjonsspørsmål. Foreningen har medlemmer både fra forvaltning og privat virksomhet og fra såvel arbeidstakerorganisasjoner som arbeidsgiverorganisasjoner.


Les mer...

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as